Asset Publisher Asset Publisher

«Back

Sharif University of Technology - Weekly Cosmology Seminar ( Sunday- 12 February 2017 - 24 Bahman 1395)

دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

 

سمینار هفتگی گروه کیهان شناسی

 

بررسی جهت زمان در مدل آماری حلقه­ای کک

 

سبحان خواجه وند  (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف)

 

چکیده:

همان­گونه که زمان می­تواند به تنهایی برای فلاسفه موضوع قابل بحثی باشد برای فیزیکدان نیز این­گونه است. از زمان ارائه نسبیت تا کنون دگرگونی بزرگ در درک ما از زمان حاصل نشده است. در تحولات بنیادین  فیزیک همواره زمان به نوعی اهمیت داشته  یکی از جنبه­های بررسی زمان خود را در ترمودینامیک و مکانیک آماری نشان می­دهد، چرا که ارتباطاتی بین مفهوم انتروپی و جهت زمان می­توان متصور بود. تجربه زمان را در یک جهت نشان می­دهد، اما معادلات فیزیکی زیادی هستند که نسبت به زمان متقارن هستند. انتروپی برای سیستم­ها همواره در حال افزایش است و اگر این افزایش انتروپی نماینده جهت زمان باشد ممکن است بتوان به الزاماتی برای این همسویی رسید که درک عمیق­تری از زمان حاصل گردد. مدل­هایی برای درک این ارتباط ارائه شده­اند از جمله این مدل­ها مدل صریح حلقه­ای کک می­باشد. این مدل نمونه بسیار خوبی برای درک جهت زمان می­باشد.  این نمونه به خوبی بدون اینکه نیاز به ریاضیات چندان پیچیده­ای باشد نشان می­دهد که وابستگی عمیقی بین درک ما از زمان و احتمالات وجود دارد. در این سمینار سعی شده تاریخچه مختصری از درک از زمان و مدل کک که به آن اشاره شد داده شود.

 

 

یکشنبه 24 بهمن ماه 1395، ساعت 15:00

    دانشکده فیزیک، طبقه 5 اتاق شورا

physics.sharif.edu/~cosmology/