Asset Publisher Asset Publisher

«Back

Sharif University of Technology - Weekly Cosmology Seminar ( Sunday- 12 March 2017 - 22 Esfand 1395)

دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

 

سمینار هفتگی گروه کیهان شناسی

 

Coset Formalism; from Electromagnetism to Massive Gravity

بهزاد ثابتی  (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف)

 

 

چکیده:

در این ارائه قصد داریم با روش هم‌مجموعه و کاربرد آن در اعمال و اثر تقارن‌های خطی و غیرخطی در نظریه‌های فیزیکی  آشنا شویم. در جریان این توضیحات خواهیم دید چگونه می توان به گرانش جرم دار بدون اضافه کردن دستی جملات اضافه برای بدون شبح کردنش دست یافت. همچنین خواهیم دید که تقارن‌های دخیل در این فرآیند چگونه انگیزه و راهنمایی برای ما خواهند بود تا در آینده از نقش میدان‌های با اسپین بالاتر (با منشا نظریه‌ی ریسمان) در توصیف نظریه‌های فیزیکی استفاده کنیم.

 

 

 

یکشنبه 22 اسفند ماه 1395، ساعت 15:00

دانشکده فیزیک، طبقه اول کلاس فیزیک 3

physics.sharif.edu/~cosmology/