Asset Publisher Asset Publisher

«Back

ms

نمودار مراحل آموزشی مقطع کارشناسی ارشد فیزیک

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

توجه: این نمودار، تا پایان سال تحصیلی 93-94 معتبر می باشد 

 

 

نیمسال ۱ کارشناسی ارشد    
موارد اصلی   موارد دیگر
آیین نامه کارشناسی ارشد: PDF    
 
ورودی های 91 به بعد طوری برنامه ریزی کنند تا علیرغم داشتن واحد جبرانی بتوانند تا پایان ترم پنجم از پایان نامه خود دفاع کنند. در غیر این صورت در ترم 6 ، نمره پایان نامه P خواهد بود.

شروع دوره

مشاوره با استاد راهنمای آموزشی برای انتخاب واحد: PDF

ترمیم ثبت نام: PDF

گذراندن دروس اصلی (و یا دروس پیشنیاز): PDF    
   

درخواست از مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه: PDF

حذف تکدرس: PDF

حذف پزشکی: PDF

موارد بیشتر

   
نیمسال ۲ کارشناسی ارشد    
موارد اصلی   موارد دیگر
مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد: PDF

کارشناسی ارشد آموزش محور (بدون پایان نامه): PDF Docx

مرخصی تحصیلی (حذف ترم): PDF

   

تعیین استاد راهنمای پایان نامه: Docx
تعریف موضوع پایان نامه: PDF Docx


قبل از شروع ترم سوم
پایان مهلت درخواست آموزش محور
پایان مهلت تعیین استاد راهنمای پایان نامه

   

 

درخواست از مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه: PDF

حذف تکدرس: PDF

حذف پزشکی: PDF

موارد بیشتر

   
نیمسال ۳ کارشناسی ارشد    
موارد اصلی   موارد دیگر

مشاوره با استاد راهنمای پایان نامه برای انتخاب واحد: PDF
(ثبت نام درس پایان نامه)

   
   
انجام کارهای پژوهشی مربوط به پایان نامه

درخواست از مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه: PDF

مرخصی تحصیلی (حذف ترم): PDF

حذف تکدرس: PDF

حذف پزشکی: PDF

موارد بیشتر

   
نیمسال ۴ کارشناسی ارشد    
موارد اصلی   موارد دیگر
مشاوره با استاد راهنمای پایان نامه برای انتخاب درس پایان نامه (صفرواحدی و یا واحدهای باقیمانده پایان نامه): PDF    

عدم آمادگی برای دفاع
درخواست از مدیریت تحصیلات تکمیلی برای تمدید ترم پنجم طبق تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه PDF

تمدید خوابگاه: PDF

دوهفته قبل از دفاع

توانایی دفاع: Docx

ارایه پایان نامه به آموزش

معرفی داورهای پیشنهادی به آموزش توسط استاد راهنما: PDF

درخواست مجوز دفاع: PDF Docx


ارائه پایان نامه به اعضای جلسه دفاع حداقل ۱۵ روز قبل از دفاع
   

دفاع از پایان نامه

درخواست از مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه: PDF

مرخصی تحصیلی (حذف ترم): PDF

حذف تکدرس: PDF

حذف پزشکی: PDF

موارد بیشتر

   

گزارش دفاع از پایان نامه (فقط به صورت تایپ شده قابل قبول است): PDF Docx

   

 

 
اتمام دوره تحصیلی کارشناسی ارشد    

ارائه پایان نامه صحافی شده به کلیه داوران و آموزش دانشکده فیزیک و کتابخانه مرکزی

بایستی صفحات مربوط به تصویب نامه
+ اظهارنامه به ابتدای پایان نامه اضافه شده
و با صحافی زرشکی رنگ تحویل گردد
   

فارغ التحصیلی

احراز شرایط: PDF
(این فرم جایگزین فرم تطبیق برای کارشناسی ارشد است)

   

 

 

 

موارد بیشتر برای مقطع کارشناسی ارشد:

  • فرم ثبت نام با تاخیر: PDF
  • فرم تبدیل حرف J (تبدیل نمره): PDF Docx
  • آیین نامه استعداد درخشان: PDF
  • شرکت در کنفرانس علمی: PDF
  • معرفی دانشجوی مهمان از شریف (روزانه): PDF (شــبانه): PDF
  • دستورالعمل انتخاب دانشجوی نمونه: Doc

تمامی فرم ها مجددا در انتهای صفحه آمده است

نظرات خود در مورد این نمودار را با معاون تحصیلات تکمیلی در میان بگذارید
این نمودار توسط محمد صادق فیض طراحی شده است.

رنگ هر ترم بر اساس کدرنگی مشخص شده است

Asset Publisher Asset Publisher