Asset Publisher Asset Publisher

Department Colloquium on 26/09/1396(17/12/2017)

کاربرد لیزر در چشم پزشکی و برش نگاری همدوس اپتیکی
دکتر احمد امجدی
يکشنبه 26 آذر ماه 1396 ساعت 13:30 - 14:30

Department Colloquium on 26/09/1396(17/12/2017)

شرایط اوليه برای کيهان قابل زیست
دکتر سهراب راهوار
يکشنبه 26 آذر ماه 1396 ساعت 15:00 - 15:45

Department Colloquium on 26/09/1396(17/12/2017)

تشخیص بیماریهای خونی با اندازه گيری خواص مکانیکی در حد تک سلولی
دکتر سيد نادر سید ریحانی
يکشنبه 26 آذر ماه 1396 ساعت 15:45 - 16:30

Department Colloquium on 19/09/1396(10/12/2017)

Solutions of Fuzzy LR Linear Systems Using Optimization Models
نظام الدين مهدوی امیری
يکشنبه 19 آذر ماه 1396 ساعت 13:30

Department Colloquium on 12/09/1396 (03/12/2017)

مکانيک کوانتومی، تا چه حد؟!!
صادق رئیسی
يکشنبه 12 آذر ماه 1396 ساعت 13:30

Asset Publisher Asset Publisher

«Back

اطلاعیه فوری- قابل توجه دانشجویان دکتری

قابل توجه دانشجویان دکتری

به اطلاع شما دانشجوی عزیز می رساند با توجه به مقررات پرداخت پژوهانه به دانشجویان دکتری از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه ضروری است کلیه دانشجویان دکتری که از پیشنهاد پژوهشی خود دفاع نموده اند هر چه سریعتر نسبت به تکمیل اطلاعات رساله خود در سامانه irandoc.ir اقدام نمایند.

لازم به ذکر است به دلیل عدم مشخص بودن زمان ثبت این اطلاعات در اولین فرصتی که اطلاعیه این دفتر را رویت می نمایید به سایت مورد نظر مراجعه کنید.

تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک