Asset Publisher Asset Publisher

کسر خدمت نخبگان وظیفه

فایل ظمیمه مربوط به کسر خدمت نظام وظیفه

بورس دولت کره

پیوست توضیحات مربوط به بورسیه دولت کره

اصلاحیه

نحوه تغییرات در دروس کارشناسی فیزیک

Asset Publisher Asset Publisher

«Back

آگهی ارائه درس نظریه میدان آماری مقطع دکتری

به اطلاع متقاضیان این درس می رساند این درس در نیمسال دوم 92-91 توسط آقای دکتر شاهین روحانی با مشخصه زیر ارائه می گردد:

1-        این درس مخصوص دانشجویان دکتری می باشد.

2-      دانشجویان ارشد با کسب مجوز از استاد درس این درس را اخذ نمایند.

3-    این درس در روز های یک شنبه و سه شنبه ساعت 8 الی 10 برگزار می شود.

4-     امتحان این درس به صورت take home  می باشد.

        آموزش دانشکده فیزیک