Asset Publisher Asset Publisher

«Back

آگهی ارائه درس نظریه میدان آماری مقطع دکتری

به اطلاع متقاضیان این درس می رساند این درس در نیمسال دوم 92-91 توسط آقای دکتر شاهین روحانی با مشخصه زیر ارائه می گردد:

1-        این درس مخصوص دانشجویان دکتری می باشد.

2-      دانشجویان ارشد با کسب مجوز از استاد درس این درس را اخذ نمایند.

3-    این درس در روز های یک شنبه و سه شنبه ساعت 8 الی 10 برگزار می شود.

4-     امتحان این درس به صورت take home  می باشد.

        آموزش دانشکده فیزیک