Asset Publisher Asset Publisher

Department Colloquium on 03/10/1396(24/12/2017)

نقش نانو ساختارهای دو بعدی در تولید هيدروژن خورشیدی
دکتر علیرضا مشفق
يکشنبه 3 دی ماه 1396 ساعت 13:30 - 14:30

Department Colloquium on 26/09/1396(17/12/2017)

کاربرد لیزر در چشم پزشکی و برش نگاری همدوس اپتیکی
دکتر احمد امجدی
يکشنبه 26 آذر ماه 1396 ساعت 13:30 - 14:30

Department Colloquium on 26/09/1396(17/12/2017)

شرایط اوليه برای کيهان قابل زیست
دکتر سهراب راهوار
يکشنبه 26 آذر ماه 1396 ساعت 15:00 - 15:45

Department Colloquium on 26/09/1396(17/12/2017)

تشخیص بیماریهای خونی با اندازه گيری خواص مکانیکی در حد تک سلولی
دکتر سيد نادر سید ریحانی
يکشنبه 26 آذر ماه 1396 ساعت 15:45 - 16:30

Department Colloquium on 19/09/1396(10/12/2017)

Solutions of Fuzzy LR Linear Systems Using Optimization Models
نظام الدين مهدوی امیری
يکشنبه 19 آذر ماه 1396 ساعت 13:30

Asset Publisher Asset Publisher

«Back

قابل توجه دانشجویان جدید، راهنمایی برای دریافت حساب ایمیل

مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه جهت اختصاص حساب ایمیل به دانشجویان جدید آدرس ایمیل کلیه دانشجویان جدید را در لینک های
http://physics.sharif.ir/bs_email.php
برای دانشجویان کارشناسی و
http://physics.sharif.ir/ms_email.php برای دانشجویان کارشناسی ارشد قرار داده است. دانشجویان جدیدی که بار اول می خواهند حساب ایمیل دریافت کنند با رفتن به این لینک ها از روی شماره دانشجویی خود می توانند حساب ایمیل خود را بیابند. گذرواژه از پیش تعیین شده در این خصوص برای حساب های ایمیل همان کد ملی دانشجو می باشد. لطفا در اولین فرصت ممکن به این لینک ها رجوع کرده و گذرواژه خود را تغییر دهید