Asset Publisher Asset Publisher

Department Colloquium on 30/07/1396(22/10/2017)

The interaction of light with nanoparticles and quantum dots
میز فائز میری
يکشنبه 30 مهر ماه 1396 ساعت 13:30

Department Colloquium on 23/07/1396(15/10/2017)

امواج گرانشی
بهرام مشحون
يکشنبه 23 مهر ماه 1396 ساعت 13:30

Department Colloquium on 30/07/1396(22/10/2017)

The interaction of light with nanoparticles and quantum dots
میز فائز میری
يکشنبه 30 مهر ماه 1396 ساعت 13:30

Department Colloquium on 23/07/1396(15/10/2017)

امواج گرانشی( جایزه نوبل فیزیک 2017)
بهرام مشحون
يکشنبه 23 مهر ماه 1396 ساعت 13:30

Department Colloquium on 16/07/1396 (08/10/2017)

ماده چگال دیراک
سید اکبر جعفری
يکشنبه 16 مهر ماه 1396 ساعت 13:30

Asset Publisher Asset Publisher

«Back

قابل توجه دانشجویان جدید، راهنمایی برای دریافت حساب ایمیل

مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه جهت اختصاص حساب ایمیل به دانشجویان جدید آدرس ایمیل کلیه دانشجویان جدید را در لینک های
http://physics.sharif.ir/bs_email.php
برای دانشجویان کارشناسی و
http://physics.sharif.ir/ms_email.php برای دانشجویان کارشناسی ارشد قرار داده است. دانشجویان جدیدی که بار اول می خواهند حساب ایمیل دریافت کنند با رفتن به این لینک ها از روی شماره دانشجویی خود می توانند حساب ایمیل خود را بیابند. گذرواژه از پیش تعیین شده در این خصوص برای حساب های ایمیل همان کد ملی دانشجو می باشد. لطفا در اولین فرصت ممکن به این لینک ها رجوع کرده و گذرواژه خود را تغییر دهید