Asset Publisher Asset Publisher

«Back

قابل توجه دانشجویان جدید، راهنمایی برای دریافت حساب ایمیل

مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه جهت اختصاص حساب ایمیل به دانشجویان جدید آدرس ایمیل کلیه دانشجویان جدید را در لینک های
http://physics.sharif.ir/bs_email.php
برای دانشجویان کارشناسی و
http://physics.sharif.ir/ms_email.php برای دانشجویان کارشناسی ارشد قرار داده است. دانشجویان جدیدی که بار اول می خواهند حساب ایمیل دریافت کنند با رفتن به این لینک ها از روی شماره دانشجویی خود می توانند حساب ایمیل خود را بیابند. گذرواژه از پیش تعیین شده در این خصوص برای حساب های ایمیل همان کد ملی دانشجو می باشد. لطفا در اولین فرصت ممکن به این لینک ها رجوع کرده و گذرواژه خود را تغییر دهید