Asset Publisher Asset Publisher

«Back

معرفي اساتيد دانشكده فيزيك به عنوان پژوهشگران پراستناد ونمونه در دانشگاه

صبح روز سه شنبه 16 دی‌ماه  مراسم تقدیر از پژوهشگران نمونه دانشگاه صنعتی شریف با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.در اين مراسم، آقاي دکتر نیما تقوی نیا به عنوان پژوهشگر پر استناد در دانشگاه و آقاي دکتر سهراب راهوار  به عنوان پژوهشگر نمونه دانشکده فيزيك معرفی  شدند.اعضاي خانواده فيزيك دانشگاه، ضمن عرض تبريك به ايشان، آرزومند توفيق روز افزون اين بزرگواران هستند.

جزييات بيشتر پيرامون اين مراسم را مي توانيد در http://www.sharif.ir/home جستجو كنيد.