Asset Publisher Asset Publisher

کسر خدمت نخبگان وظیفه

فایل ظمیمه مربوط به کسر خدمت نظام وظیفه

بورس دولت کره

پیوست توضیحات مربوط به بورسیه دولت کره

اصلاحیه

نحوه تغییرات در دروس کارشناسی فیزیک

Asset Publisher Asset Publisher

«Back

کسب مقام سوم در المپیاد ورزشی -فرهنگی توسط دانشجویان دختر دانشکده

دختران دانشجوی دانشکده ، خانم ها فهیمه مناجاتی پور (کارشناسی ارشد ) ، الهام فراهانی (کارشناسی ارشد ) و رویا اهمه (کارشناسی ) به همراه یکی از اعضای هیئت علمی موفق به کسب مقام سوم در رشنه پنجگانه مفرح در المپیاد ورزشی - فرهنگی دانشگاه شدند . با این دانشجویان پر تلاش و همچنین به دانشکده فیزیک تبریک می گوییم . لازم به ذکر است این المپیاد به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه و با رویکرد همبستگی بیشتر بین دانشجویان و اساتید در حال برگزاری است . مسابقات بانوان در رشته های والیبال ، بسکتبال و فوتسال در روزهای آتی برگزار خواهد شد . آرزومند موفقیت های آتی برای دانشجویانمان هستیم .