Asset Publisher Asset Publisher

Department Colloquium on 26/09/1396(17/12/2017)

تشخیص بیماریهای خونی با اندازه گيری خواص مکانیکی در حد تک سلولی
دکتر سيد نادر سید ریحانی
يکشنبه 26 آذر ماه 1396 ساعت 15:45 - 16:30

Department Colloquium on 26/09/1396(17/12/2017)

شرایط اوليه برای کيهان قابل زیست
دکتر سهراب راهوار
يکشنبه 26 آذر ماه 1396 ساعت 15:00 - 15:45

Department Colloquium on 26/09/1396(17/12/2017)

کاربرد لیزر در چشم پزشکی و برش نگاری همدوس اپتیکی
دکتر احمد امجدی
يکشنبه 26 آذر ماه 1396 ساعت 13:30 - 14:30

Department Colloquium on 19/09/1396(10/12/2017)

Solutions of Fuzzy LR Linear Systems Using Optimization Models
نظام الدين مهدوی امیری
يکشنبه 19 آذر ماه 1396 ساعت 13:30

Department Colloquium on 12/09/1396 (03/12/2017)

مکانيک کوانتومی، تا چه حد؟!!
صادق رئیسی
يکشنبه 12 آذر ماه 1396 ساعت 13:30

Department Colloquium on 05/09/1396 (26/11/2017)

رمزنگاری از دوران باستان تا عصر کوانتومی
وحید کریمی پور
يکشنبه 5 آذر ماه 1396 ساعت 13:30

Asset Publisher Asset Publisher

«Back

کسب مقام سوم در المپیاد ورزشی -فرهنگی توسط دانشجویان دختر دانشکده

دختران دانشجوی دانشکده ، خانم ها فهیمه مناجاتی پور (کارشناسی ارشد ) ، الهام فراهانی (کارشناسی ارشد ) و رویا اهمه (کارشناسی ) به همراه یکی از اعضای هیئت علمی موفق به کسب مقام سوم در رشنه پنجگانه مفرح در المپیاد ورزشی - فرهنگی دانشگاه شدند . با این دانشجویان پر تلاش و همچنین به دانشکده فیزیک تبریک می گوییم . لازم به ذکر است این المپیاد به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه و با رویکرد همبستگی بیشتر بین دانشجویان و اساتید در حال برگزاری است . مسابقات بانوان در رشته های والیبال ، بسکتبال و فوتسال در روزهای آتی برگزار خواهد شد . آرزومند موفقیت های آتی برای دانشجویانمان هستیم .