Asset Publisher Asset Publisher

«Back

کسب مقام سوم در المپیاد ورزشی -فرهنگی توسط دانشجویان دختر دانشکده

دختران دانشجوی دانشکده ، خانم ها فهیمه مناجاتی پور (کارشناسی ارشد ) ، الهام فراهانی (کارشناسی ارشد ) و رویا اهمه (کارشناسی ) به همراه یکی از اعضای هیئت علمی موفق به کسب مقام سوم در رشنه پنجگانه مفرح در المپیاد ورزشی - فرهنگی دانشگاه شدند . با این دانشجویان پر تلاش و همچنین به دانشکده فیزیک تبریک می گوییم . لازم به ذکر است این المپیاد به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه و با رویکرد همبستگی بیشتر بین دانشجویان و اساتید در حال برگزاری است . مسابقات بانوان در رشته های والیبال ، بسکتبال و فوتسال در روزهای آتی برگزار خواهد شد . آرزومند موفقیت های آتی برای دانشجویانمان هستیم .