Asset Publisher Asset Publisher

«Back

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری علاقه مند به حوزه تجربی

در صورت تمایل به انجام هر یک از موضوعات ذکر شده در پیوست به اقای دکتر علی اسفندیار و یا خانم دکتر ایرجی زاد مراجعه فرمایید 

لیست پروژه های مربوط به کارشناسی ارشد و دکتری