Asset Publisher Asset Publisher

«Back

جلسه پرسش و پاسخ

جلسه پرسش و پاسخ با: دکتر کامران وفا

Sunday 10/12/1393 at 16:00

Location: Physics Auditorium

شرکت برای عموم آزاد است.

 

استاد کامران وفا فیزیکدان به نام و استاد دانشگاه هاروارد

ایشان پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان البرز لیسانس خود را از دانشگاه MITو دکترای خود را در سال 1985 از دانشگاه پرینستون تحت راهنمایی ادوارد ویتن دریافت کردند .

از همان سال در دانشگاه هاروارد مشغول به تدریس و تحقیق شدند . رشته ایشان فیزیک نظری و فیزیک ریاضی و دارای تألیفات و کارهای مهمی در نظریه ریسمان می باشند.

ایشان دارای جوائز و افتخارات  متعددی از جمله  جائزه (LOONARD EISENBUD)در سال 2005 از طرف انجمن ریاضی آمریکا و مدال  دیراک در سال 2008 هستند.

ایشان در حال حاضر عضومجامع متعددی از جمله آکادمی علوم آمریکا و هیأت امنا مرکز سیمونز برای فیزیک و هندسه هستند.