Asset Publisher Asset Publisher

«Back

Department Colloquium 28/11/1397 (17/02/2019)

زمان: يکشنبه 28 بهمن ماه 1397، ساعت 13:30 - 14:30

سخنران: دکتر رضا رضایی، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

عنوان سخنرانی: یافته های فیزیک خورشید در نیم قرن اخیر

چکیده: لطفا به فایل پیوست مراجعه نمایید

 

مکان برگزاری: تالار دکتر جناب (دانشکده فیزیک)