MSc and PhD Thesis MSc and PhD Thesis

Every year Masters and Doctorate students defend their research projects in the Physics Department which are mostly divided to two categories:  1) Applied researches and 2) Fundamental researches. Informing about the titles and details of both projects might be very helpful for other researchers, research centers, companies or Industries. Following tables show the titles (now in Persian, will be translated) and the detail could be found in Physics Department.

The undoing researches and potential for companies and industries refer to Research Page

پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا

هر ساله تعدادی از تحقیقات انجام شده در دانشکده فیزیک به صورت پایان نامه­ های کارشناسی ارشد و دکتری ارایه می­شود. اطلاع از موضوعات این تحقیقات که معمولا در دو زمینه: 1) تحقیقات کاربردی و 2) تحقیقات بنیادین دسته بندی می­شوند. اطلاع از موضوع و جزییات این پروژه­ها می­تواند برای اعضای دانشکده و دانشگاه، محقین، شرکتها، صنایع و یا مراکز تحقیقاتی بسیار مفید باشد. در جداول زیر این پروژه ها ارایه شده است. برای اطلاعات بیشتر در مورد تحقیقات انجام شده در دانشکده فیزیک و یا پتانسیلهای کاربردی به صفحه تحقیقات مراجعه شود. 

دوره کارشناسی ارشد دوره کارشناسی ارشد

تحقیقات کاربردی

عنوان پایان نامه

شماره دانشجویی

نام 

سنتز و بررسی خواص نانوساختارهای یک بعدی ZnO برای کاربردهای انرژی و محیط زیست

90204213

محمد امین نور محمدی

ناخالصی مغناطیسی موضعی در فرمیونهای آزاد یک بعدی

90204019

آرین عرب

مطالعه غشاهای موازی در حضور میدان Kalb-Ramond

89204067

آیدا مهین رسولیان

مقایسه دو روش GO و EC در شبیه سازی فولدینگ پروتئینها

90204098

آرمان محسنی

سنتز نانوصفحات گرافینی به منظور کاربرد در حسگرهای زیستی

90203947

رضا رحیقی

اثر یان-تلر در تهی جاهای الماس تحت اثر تغییرات جهت دار

90200511

محمد منفرد

تولید همبستگی کوانتومی توسط کانال های کوانتومی

90700422

طاهره آباد

بررسی دوشکستی , تضعیف و گاف نواری در فیبرهای فوتونیکی شبه کریستالی 

90205037

محسن فلامرزی

طراحی و شبیه سازی لیزر فیبری فمتو ثانیه

90203914

مهرداد خیراللهی

یونیزاسیون و شکستن مولکول کلرین در اثر تابش لیزر تیتانیم سفایر فمتو ثانیه

90700539

آناهیتا مصطفایی

اثر شکل هدف بر روی اشعه x تولید شده توسط الکترون های تکفام تولید شده از لیزر های فمتوثانیه

89701707

صدرالدین محمود کلایه

بررسی پارامترهای تاثیرگذار در طیف X-Ray حاصل از برهم کنش لیزر پرشدت با پلاسما در مدل سطح نوسانی نسبیتی

90203982

مجتبی شیراوژن

ماده رنگی بادمش لیزر برمید مس

89207812

محمد رهبری

تولید، بررسی و مطالعه خواص اپتیکی نانوذرات آلومینیوم-اکسید روی به روش کندوپاش لیزری در محیط مایع

90204087

ناصر گوهری کامل

ساخت ومشخصه یابی الکترودهای ابرخازن برپایه گرافن و نانوساختارMnO2

90204116

سعید مردی

سنتز گرافین از پسماند به روش تورق سازی شیمیایی و بررسی خواص فیزیکی آن

90204202

علی میرسپاه


دوره کارشناسی ارشد دوره کارشناسی ارشد

تحقیقات بنیادین
عنوان پروژه شماره دانشجویی نام

بررسی تغییرات رفتار نظریه ی موجود در مرز در صورت حضور میدانبورن-اینفلد در حجم، به کمک تطابق AdS/CFT

90203799

علی اشتری اصفهانی

نقض تقارن بین ماده و ضدماده در جهان

90204127

محمد مظهری

گذار از مدل تپه‌ی شنی آبلی به مدل مانا

90203788

حامد اساسی

نقش فضای مختصات درفرایند اندازه گیری در مکانیک کوانتمی بوهمی

89209149

مرتضی رضایی

تحلیل اختلالی زنجیره و نردبان کوندو-نکلیس با رهیافت تبدیلات پیوسته یکانی

90700517

نادر قاسمی

سیاهچاله های مجانباً پاد دوسیته به عنوان جواب دینامیکی و تحقیقی

 

معادلات اینشتین و تحلیل افق های آن

90200522

علیرضا اله یاری

تلاش برای حل ناسازگاری ناموضعیت کوانتومی با نسبیت خاص از

 

طریق جایگزینی تبدیلات لورنتس

90204032

علیرضا غلامرضا زاده

وادوسی در ولگشت کوانتومی روی شبکه‌های دوبعدی

90200533

مجید حسنی

جایگزیدگی اندرسون در پتانسیل رندم با همبستگی بلندبرد

90700528

شیوا لطف اله زاده

بررسی رابطه ی جرم واسپین در ریسمان های باز در مدل ابعاد اضافی رندال-سوندورم که بین غشأ TeV و غشأ پلانک کشیده شده اند، یا سر و ته آن ها روی این غشأ ها قرار دارند و بررسی اثر گرانش روی این ریسمان ها

90204076

محسن کارخیران

اختلالهای ناگاوسی در عالم اولیه و مدلهای تورمی

90204195

نارگ میرزاتونی

برآورد کوانتومی سیستم های باز با استفاده از تعمیم کران کریمر- رائوی کوانتومی

90204173

محمد مهبودی

بررسی گذار بین فاز منظم توپولوژیک و فاز فرومغناطیس

90200493

پریسا زرکشیان

مدل‌های رشد سطح برون-بحرانی

90203839

شیما ایمانی

تحلیلِ دقتِ توموگرافیِ کوانتومی مبتنی بر حالت‌هایِ هم‌دوس و مقایسه‌یِ آن با روش‌هایِ دیگر اپتیکیِ برآوردِ سیستم‌ها

90204065

مسعود قلائی

همزمانی در پروسه های تصادفی کوپل شده

90203777

نیکو اختیاری

مطالعه برهمکنش بین دو اتم ناخالصی در گرافین بی‌نظم

90200447

فرشته اسماعیل زاده

بررسی اثر نموارهای رینگ در گذار فاز کوانتوم کرومودینامیک

89700254

بابک صالحی

بررسی تغییر مشخصه های کوانتومی نور در اثر برهمکنش با ماده چگال

90204054

رسول قدیمی

بررسیِ نقشِ حالت‌هایِ "تنبل" در مکانیکِ آماریِ سیستم‌هایِ کوانتومیِ باز

90203852

فرج بخشی نژاد

دینامیک ذره آزاد در یک ساختار کیهانی با تقارن محوری و بررسی جرم های شبه موضعی

90203841

فاطمه باقری

رویکردهای جدید به قانون دوم ترمودینامیک و اصل افزایش آنتروپی

90203958

مهدی رمضانی

بررسی کشف ابر تقارن در آزمایش CMS در CERN

90204043

میثم قاسمی

بررسی نظری نقش آلایش عنصر مغناطیسی Co در خواص مغناطیسی و ابررسانایی BaFe2-xCoxAs2

90203971

منوچهر شفیعی


دوره دکتری دوره دکتری

 
تحقیقات کاربردی

عنوان پایان نامه

شماره دانشجویی

نام

اثرات اپتیک موجی در منحنی نوری عدسی های دوتایی و چندتایی و آشکارسازی سیارات فراخورشیدی

88300593

احمد مهرابی

تبدیل مولکول متان به اتان با استفاده از هارمونیک سوم لیزر یاگ

87300783

حمزه علی نوید

بررسی رفتار الکترون های پرشتاب به هنگام برهمکنش لیزرهای پرشدت و دوام فوق کوتاه (فمتوثانیه) با ماده

88300569

معصومه مشکل گشا

تاثیربرهم کنش هیدرودینامیکی درعبور ماکروملکول ها از نانو لوله و نانو حفره ها

86301045

فرنوش فرهپور

انتشار وجایگزینی نور در شبکه های غیر یکنواخت و تصادفی از موجبرهای اپتیکی

88300474

مهدی خزاعی

تحقیقات بنیادی

 

رایانش کوانتومی توپولوژیک و ارتباط آن با مدل های مکانیک آماری

88300496

محمد حسین زارعی

بررسی حرکت نوردر فضازمان های ناهمگن

85301076

مجاهد پارسی مود