B.Sc. Projects and Questions B.Sc. Projects and Questions

This part of the website is wrotten in Farsi for B.Sc students!

1391-ساخت آمپلی فایر 1391-ساخت آمپلی فایر

عنوان: ساخت آمپلی فایر

محققین: آقای امیرحسین قدیمی، خانم ساجده منزلی

نوع پروژه: تجربی

نیازمندی ها: الکترونیک، آشنایی با نرم افزارهای شبیه سازی مدارهای الکترونیکی، آشنایی با روش طراحی مدار

توضیح: در این پروژه می خواهیم با استفاده از قطعات الکتریکی موجود در بازار یک آمپلی فایر صوتی با قدرت خروجی حدود 10 وات را طراحی کرده و بسازیم

فایل  PSpice و طراحی PCB این پروژه را می توانید از اینجا دانلود کنید

1390- کشیدن خطوط میدان الکتریکی 1390- کشیدن خطوط میدان الکتریکی

پروژه به نام: هیچ کس!

نوع پروژه: کدنویسی، مطالعاتی

نیازمندی های پروژه: الکترومغناطیس، برنامه متلب

توضیح:

در این پروژه می خواهیم با استفاده از حل معادلات مربوط به میدان الکتریکی، شکل خطوط بین دو الکترود تخت و نیم دایره ای را به دست آوریم

هدف پروژه کشیدن خطوط میدان و پیدا کردن مقدار میدان در نقاط بین دو الکترود به وسیله رایانه است

1390-اندازه گیری مقدار دوشکستی 1390-اندازه گیری مقدار دوشکستی

عنوان پروژه: اندازه گیری مقدار دوشکستی
محقق: خانم هانیه فرجی
نوع پروژه: مطالعاتی و تجربی
نیازمندی های پروژه: زبان انگلیسی، تحقیق در مقالات، آشنایی با اپتیک

نوضیح:

برخی مواد در راستاهای مختلف ضریب شکست متفاوتی از خود نشان می دهند. به این پدیده دوشکستی(birefringence) و به موادی که چنین خاصیتی دارند،birefringet می گویند. برای داشتن تخمینی کمی از این خاصیت، می توان رابطه زیر را تعریف کرد

dn=n(e)-n(o)

که در آن n ضریب شکست و o و e به ترتیب نشان دهنده ی محورهای عادی (ordinary) و غیرعادی (extraordinary) هستند. در این پروژه می خواهیم مقدار خاصیت دوشکستی یک فانتوم تومور را با استفاده از قطبش سنجی (polarimetery) به دست آوریم.

 

1390-در جسنجوی دیا الکتریک 1390-در جسنجوی دیا الکتریک

سوال باز:
آیا ممکن است ماده ای پیدا شود که میدان الکتریکی را از خود دفع نماید؟
در واقع به نوعی آیا ماده ی «دیا الکتریک» داریم؟

1390-ساخت دولایه ای به جای کیسه لیپیدی 1390-ساخت دولایه ای به جای کیسه لیپیدی

عنوان پروژه: ساخت دولایه ای به جای کیسه لیپیدی

محقق: خانم سارا شامخ

نوع پروژه: مطالعاتی

نیازمندی های پروژه: توانایی خواندن متن انگلیسی، توانایی تحقیق در مقالات، درک مفاهیم بیوفیزیکی

توضیح:

همانگونه که می دانید، در بیوفیزیک، کیسه لیپیدی (Vesicle) یک بسته کوچک با غشای به هم پیوسته است که می تواند مواد را در خود ذخیره کند و یا آن را به جای دیگر منتقل نماید. کیسه لیپیدی می تواند به طور طبیعی ایجاد شود (مانند micelle) و یا به صورت مصنوعی تولید شود (که به liposome موسوم است). هر کیسه لیپیدی بسته به مواد محتوی، کارکرد خاص خود را دارد.

همچنین مفهوم دیگری به نام دولایه ای لیپیدی وجود دارد. که یک غشای نازک از دو لایه ی لیپیدی است. دولایه ای های لیپیدی طبیعی معمولا از فسفولیپیدها (phospholipids) تشکیل می شوند که یک سر آبدوست (hydrophilic) و دو دنباله آبگریز (hydrophobic) دارند.

به طور تجربی، هنگامی که لیپید را در آب می ریزیم، هر دو گونه کیسه ای و دولایه ای تشکیل می شوند. هدف این پروژه پیدا کردن روشی است که تنها به ساخت گونه دولایه ای منجر شود.

اطلاعات بیشتر

فایل ارائه: تشکیل دولایه ی لیپیدی ساپورت شده (فارسی)ه

مقاله: Formation of Solid-Supported Lipid Bilayers: An Integrated View | خلاصه مقاله (فارسی)ه

مقاله:Dynamics of supported lipid bilayer deposition from vesicle suspensions | خلاصه مقاله (فارسی)ه

مقاله: Supported planar lipid bilayers (s-BLMs) aselectrochemical biosensors | خلاصه مقاله (فارسی)ه

روش black lipid membrane | خلاصه روش (فارسی)ه

1390-توموگرافی در مواد پراکنده کننده 1390-توموگرافی در مواد پراکنده کننده

عنوان پروژه: توموگرافی در مواد پراکنده کننده
محققین: آقایان سیدامید سبحانی، مهدی عزت آبادی پور، مجتبی طاهری نیه
نوع پروژه: تجربی و محاسباتی
نیازمندی های پروژه: کدنویسی به زبان متلب، توانایی تحقیق در مقالات، آشنایی با تصویربرداری (خصوصا سی تی اسکن)
توضیح:
در این پروژه می خواهیم توموگرافی سه بعدی یک شکل ساده در محیط پراکنده کننده (dispersive) را با تصویر برداری های دو بعدی از زوایای مختلف، پیدا کنیم