بیوفیزیک بیوفیزیک

سند راهبردی کلاس حل تمرین

 

کلاس حل تمرین

فصل اول)
آخرین مهلت تحویل تمرین ها: ۹۲/۱۲/۱۹
 
===================================

فصل دوم)
آخرین مهلت تحویل تمرین‌ها: ۹۳/۰۱/۲۲
 
توضیحاتی درباره‌ی تمرین‌های شماره‌ی ۲ و ۳ و ۴ و ۵ فصل دوم:
*)  برای انجام خواسته‌های این تمرین‌ها احتمالا لازم دارید که نرم افزاری مثل RasMol یا pyMOL را دانلود کرده و ساختار ملکول‌هایی را که صورت سوال از شما خواسته است ببینید. برای تحویل تمرین‌ها کافی است با استفاده از دکمه‌ی Prt Sc (Print Sceen) از صفحه‌ی نمایشگر خود عکس بگیرید، اسم عکس را با استفاده از شماره‌ی سوال و نام بخش مربوطه(a, b, c, ..) و نام ملکول نام‌گذاری کرده و برای من ایمیل کنید. 
**) هر یک از این تمرین‌ها چند بخش(a, b, c, ..) دارد. در هر تمرینی کافی است نیمی از این بخش‌ها را انجام بدهید. 
 
===================================
فصل سوم)
آخرین مهلت تحویل تمرین‌ها: ۹۳/۰۱/۲۲
 
تمام تمرین‌های بخش Problems را حل کنید(این حکم در مورد تمام فصل‌ها صادق است، مگر آن‌که خلاف آن ذکر شود). 
 
===================================
فصل چهارم)
آخرین مهلت تحویل تمرین ها: 93/01/29
 
===================================
************************************************************
جلسه‌ی اول کلاس حل تمرین: ۹۲/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۳۰  برگزار شد. 
جلسه‌ی دوم کلاس حل تمرین: ۹۲/۱۲/۲۱ ساعت ۱۵:۰۰ برگزار شد. 
جلسه‌ی سوم کلاس حل تمرین: 93/01/20 ساعت 15:00 برگزار شد.
جلسه چهارم کلاس حل تمرین: 93/01/25 ساعت 12:15 برگزار شد.
جلسه چهارم کلاس حل تمرین: 93/02/01 ساعت 12:15