Web Content Display Web Content Display

ELECTRONICS LABORATORY 1

Fall 2012

Instructor

Prof. Ahmad Amjadi

Email: Amjadi at sharif dot edu

Teaching assistants:

Rana Nazifi

Email: Nazifi[at]physics[dot]sharif[dot]edu

Morteza Navadeh Toupchi

Email : toupchi[at]physics[dot]sharif[dot]edu

==============

آزمایشگاه الکترونیک 1

پاییز 1391

مدرس

دکتر احمد امجدی

ایمیل: Amjadi at sharif dot edu

دستیاران آموزشی

رعنا نظیفی

 مرتضی نواده توپچی

Web Content Display Web Content Display

 

نمرات آزمایشگاه الکترونیک

شماره دانشجویی گزارش آز 1 آزمایش 2 آزمایش 3 آزمایش 4 آزمایش 5 آزمایش 6 آزمایش 7 آزمایش 8 آزمایش 9 نمره اضافی فعالیت کلاس نمره نهایی
86102293 19.5 20 0 18.25 20 20 20 20 14.5 0 4.2 15.6
87100797 15.75 20 16 18.75 20 19.25 19.5 21 12.5 1.5 5 19.9
87101641 20 20 20.5 15 19.75 13 20 20 20.5 0 5 17.4
87102787 19 18 16 17.5 12.75 18 16.5 19 10 1.25 4.9 18.8
87103631 18 20 17.5 16 17.25 14.25 12 19 10.5 0 4.8 14
87104071 18 20 17.5 16 17.25 14.25 19.5 19 10.5 0 5 18.3
87105246 20 20 20.5 15 19.75 13 20 20 20.5 1.5 5 20
87106529 19.5 18 19 11.25 17.25 15.75 18 19 13.75 0 5 16.5
88100109 20 20 18 19 19.5 19.5 19.5 20 18 0 4.9 19.2
88101654 15.75 20 16 18.75 20 19.25 19.5 21 12.5 1.5 5 20
88103066 17 20 18 19.25 19.5 18.25 18 18 14.5 0 5 17.8
88103966 17 20 18 19.25 19.5 18.25 16 18 14.5 0 4.7 16.8
88105378 19.5 20 19.5 17 20 17 0 18.5 9.5 0 5 17
88109993 19.5 20 20 16 20 19 18.5 19 18 0 5 19.1
88110097 19 20 19.25 15.25 19.25 19.5 20 20 17 1.6 5 20
88110148 19 20 19.25 15.25 19.25 19.5 20 20 17 1.15 5 19.6
88110172 19.5 20 19.5 17 20 17 0 18.5 9.5 0 4.8 17.4
88111082 19 18 16 17.5 12.75 18 16.5 19 10 0.9 4.8 18.1
89102482 20 20 18 19 19.5 19.5 19.5 20 18 0 5 19.3
89102952 17 20 18 15.25 16.5 19.5 19 20 15 0.3 5 17.4
89103732 17 20 18 15.25 16.5 19.5 19 20 15 0.3 5 18.5
89109298 19.5 18 19 11.25 17.25 15.75 18 19 13.75 0 5 16.6
89110128 19.5 20 18 18.25 20 20 20 20 14.5 0 5 18.7
90100058 19.5 20 20 16 20 19 18.5 19 18 0 5 18.2
میانگین 18.65 19.67 17.56 16.54 18.48 17.75 16.98 19.46 14.48   4.92 18.00

Web Content Display Web Content Display

 نمرات امتحان کتبی 

 

شماره دانشجویی سوال 1      13نمره سوال 2         12 نمره سوال 3           9 نمره سوال 4           6 نمره نمره پایانی      40 نمره
86102293 8 2 7 0 17
87100797 10.5 9 7 6 32.5
87101641 9 8 6 3 26
87102787 8 11 7 6 32
87103631 7 8 3 0 18
87104071 9.5 12 9 6 36.5
87105246 11.5 12 9 6 38.5
87106529 7 7 7 6 27
88100109 10.5 12 7 6 35.5
88101654 11.5 12 7 6 36.5
88103066 13 10 7 5 35
88103966 9 4 7 1 21
88105378 12.5 4 7 6 29.5
88109993 13 10.5 6.5 6 36
88110097 10 8.5 7 6 31.5
88110148 8 8 7 6 29
88110172 12.5 7.5 9 6 35
88111082 8 8.5 9 6 31.5
89102482 11 11.5 7 6 35.5
89102952 11 4 6.5 6 27.5
89103732 10 12 7 6 35
89109298 10.5 10 3 0 23.5
89110128 10.5 8.5 9 6 34
90100058 11 3 7 6 27
               AVG 10.1 8.5 7 4.9 30.5

Web Content Display Web Content Display

مهلت پاسخ گویی به سوالات امتیازی تا پایان آذر ماه می باشد.

ادامه سوالات

به اصلاح سوال 5 توجه کنید

اساس کار و کاربرد دستگاهcurve tracer  چیست؟

 

فیلتر هایی که شما در این آزمایشگاه با آن ها آشنا شدید passive بودند. نوع دیگری از فیلتر وجود دارد که فیلتر active  نام دارد. تفاوت این دو نوع و اساس کار فیلتر های active  چیست؟

20 غلط نگارشی-تایپی و 10 غلط یا ابهام علمی دستور کار را بیابید. اگر می توانید اصلاحش کنید. این سوال را تا روز امتحان می توانید پاسخ دهید.

Web Content Display Web Content Display

 

سوالات امتیازی

 

1.       می دانیم که ترانزیستور جایگزین لامپ های خلاء در الکترونیک شده است، توضیح دهید لامپ خلاء چیست ، چگونه کار می کند و چه کاربردهایی داشته یا دارد؟

2.       ولتاژ شکست معکوس دیود چیست؟ شکست دیود ناشی از وقوع چه پدیده یا پدیده هایی است؟

3.       چرا مقاومت دیود بر خلاف مقاومت های کربنی موجود در آزمایشگاه با افزایش دمای آن کاهش می یابد؟

4.       ساختار درونی دیود زنر با دیود معمولی چه تفاوتی دارد؟

5.       تفاوت خازن پلاریته (که محل قرار گیری قطب مثبت و منفی آن در مدار اهمیت دارد) با خازن های معمولی چیست؟ به طور مثال توضیح دهید در چه مداری نمی توان خازن معمولی قرار داد و چرا؟ -----> بنا به تذکر یکی از دانشجویان اصلاح می شود: 5. درباره خازن های الکترولیتی و کاربردهای آن ها توضیح دهید.

 

این سوالات ادامه خواهند داشت...

 

قوانین پاسخ گویی:

پاسخ ها به زبان فارسی، تایپ شده، فایل پی دی اف ایمیل شوند.

پاسخ گویی به سوال امتیازی فردی است نه گروهی.

در صورت یکسان بودن دو پاسخ فقط دانشجویی که زودتر ایمیل زده نمره خواهد گرفت.

منابع مورد استفاده خود را ذکر کنید.

پاسخ های شما می توانند در بهبود و تکمیل دستور کار به ما کمک کنند بنابراین پاسخ ها باید دقیق، علمی و قابل فهم باشند.

مهلت پاسخ گویی تا نیمه آذرماه می باشد یعنی تا زمانی که آخرین گزارش کار را تحویل می دهید.

 

موفق باشید

Web Content Display Web Content Display

 

نکات مهم     

 

بیش از 5 دقیقه تاخیر در حضور در آزمایشگاه نمره منفی دارد-

 

لطفا قبل از حضور در آزمایشگاه دستور کار مربوطه را مطالعه نمایید، به نفع خودتان است-

 

مهلت تحویل گزارش کار، یک هفته پس از انجام آزمایش می باشد-

هر روز تاخیر در تحویل گزارش کار یک نمره منفی دارد-

 یعنی پس از 7 روز نمره شما از 13 منظور خواهد شد

  بیش از 7 روز تاخیر به منزله نمره 0 است-

 

هر گزارش کار می تواند بین 0 تا 1 نمره از نمره کل شما را تشکیل دهد-

یعنی 9 نمره از 20 نمره به گزارش کار ها اختصاص دارد

 

فعالیت های داخل آزمایشگاه و پاسخگویی به سوالات شفاهی 5 نمره از نمره کل-

شما را تشکیل می دهد

 

امتحان پایان ترم کتبی 6 نمره دارد که تاریخ آن با توافق شما تعیین می شود-

 

 سوالات امتیازی هم وجود دارد که بین 1 تا 5 نمره (از 20 نمره) به گزارش کار-

مربوطه اضافه می کند

 

***موفق باشید***