ترم ترم

ELECTRONICS LABORATORY 1

Spring 2012

Instructor

Prof. Ahmad Amjadi

Email: Amjadi at sharif dot edu

Teaching assistants:

Mohammad Sadegh Feiz

Email: sadegh.feiz at gmail dot com

Ehsan Gholami

Email: ehsanyahoo at gmail dot com

==============

آزمایشگاه الکترونیک 1

بهار 1391

مدرس

دکتر احمد امجدی

ایمیل: Amjadi at sharif dot edu

دستیاران آموزشی

محمد صادق فیض

ایمیل: sadegh.feiz at gmail dot com

احسان غلامی

ایمیل: ehsanyahoo at gmail dot com

برنامه کلاس برنامه کلاس

گروه 1

دوشنبه ها، 13:30 تا 17:30

 

گروه 2

چهارشنبه ها، 13:30 تا 17:30

اطلاعیه اطلاعیه

نمرات نهایی روز دوشنبه 19 تیرماه اعلام می شود. لطفا در صورت داشتن اعتراض در این روز به دفتر دکتر امجدی مراجعه نمایید

امتحان نهایی ساعت 3 بعداز ظهر در اتاق 412 برگزار می شود

نمرات گروه ۱ (دوشنبه ها)ه نمرات گروه ۱ (دوشنبه ها)ه

 

اطلاعیه های 1 (دوشنبه ها)
مهلت اعتراض نمرات گزارش روز امتحان است.
 
نمرات گروه 1 (دوشنبه ها)

student No.

exp 1

exp 2

exp 3

exp 4

exp 5

exp 6

exp 7

exp 8

exp 9

total

presentation

class grade

final exam

total grade

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1+(1+)

6

5

20

86106487

0.95

0.95

0.9

0.9

0.8

0.9

0.9

0.8

0.92

8.02

0.8

6

3.625

18.5

86109076

0.8

0.6

0.8

0.8

1

0.9

0.7

0.8

 

6.4

0.7

6

3.125

16.3

86109762

0.6

0.95

0.95

0.9

1

0.85

0.9

0.8

1

7.95

1.4

6

4.5

20

86110671

0.6

0.95

0.95

0.9

1

0.85

0.9

0.8

1

7.95

1.4

6

4.75

20.2

87100612

0.5

0.85

0.75

0.75

0.75

0.75

0.7

0.7

0.7

6.45

0.5

6

1.9375

15

87101222

0.95

0.95

0.9

0.9

 

0.9

0.9

0.8

0.9

7.2

0.8

6

2.1875

16.3

87103404

0.85

0.85

0.9

0.9

0.95

0.85

0.8

0.9

0.8

7.8

1.5

6

4.375

19.8

87108316

     

0.7

     

0.7

 

1.4

0.75

6

3.1875

11.4

87109186

0.5

0.85

0.75

0.75

0.75

0.75

0.7

0.7

0.7

6.45

0.5

6

3.375

16.4

87110298

0.85

0.85

0.9

0.9

0.95

0.85

0.8

0.9

0.98

7.98

1.5

6

4.25

19.8

90021073

0.8

0.6

0.8

0.8

1

0.9

0.7

0.8

 

6.4

0.7

6

 

13.2

90021078

     

0.7

     

0.7

 

1.4

0.75

6

 

8.3

average

0.7

0.8

0.9

0.8

0.9

0.9

0.8

0.8

0.9

6.3

0.9

6

3.5

16.3

مهلت تحویل گزارش کار آزمایش ها گروه 1

9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره آزمایش
91-03-27 91-02-25 91-02-25 91-02-18 91-02-11 91-02-04 91-01-28 91-01-21 90-12-22 موعد تحویل

اطلاعیه های گروه ۲‍ (چهارشنبه ها)ه اطلاعیه های گروه ۲‍ (چهارشنبه ها)ه

اطلاعیه های گروه 2 (چهارشنبه ها)
گروه 2: کلاس روز چهارشنبه، 16 فروردین تشکیل می شود.
 
 
سوالات امتیازی گروه 2 (چهارشنبه ها)
منقضی شد- آز 4: لامپ خلا چیست و چگونه کار می کند؟
منقضی شد- آز 4: تفاوت دیود pnp و npn در چیست؟ 
منقضی شد- آز 3: مدار تنظیم کننده ی ولتاژ (رگولاتور) را بکشید و کارکرد اجزای آن را شرح دهید.
منقضی شد- آز 3: ساختار درونی دیود زنر چه تفاوتی با دیود معمولی دارد؟
 
 
نمرات گروه 2 (چهارشنبه ها)
نمره نهایی امتحان نهایی

حضوردرکلاس
و پرسش شفاهی

نمره مثبت
یا منفی

گزارش
آز 9

گزارش
آز 8

گزارش
آز 7

گزارش
آز 6

گزارش
آز 5

گزارش
آز 4

گزارش
آز 3

گزارش
آز 2

گزارش
آز 1

شماره دانشجویی
20 5 6   20/20=1 20/20=1 20/20=1 20/20=1 20/20=1 20/20=1 20/20=1 20/20=1 20/20=1 بارم
15.37 1.88 6   18.5 21 19.25 0-غایب 19.75 16.25 21.5 17.5 16 85108967
18.61 3.88 6 +0.25 18.5 21 19.25 19.75 19.75 16.25 21.5 17.5 16 86108693
17.93 2.88 6 +0.4 19.5 19 16.75 21 19 18.25 20 18.5 21 87100356
14.43 3.25 6 +0.5 15 10 5.75 11.5 12.5 0-غایب 13 12.5 13.25 87103086
17.43 3 6   19 19 17.75 17.5 18.5 20 20.75 19 17 87103556
18.91 3.88 6 +0.6 19 19 17.75 17.5 18.5 20 20.75 19 17 87103986
20.19 4.25 6 +1 18.25 21 18.75 21 18.5 20 22.5 20.5 18.25 87104563
18.88 3.94 6   18.25 21 18.75 21 18.5 20 22.5 20.5 18.25 87105716
21.08 5 6 +1 18.5 21.5 19.25 21 20.5 20 18.75 21 21 87107825
                          87108316
21.08 5 6 +1 18.5 21.5 19.25 21 20.5 20 18.75 21 21 87109012
                          87109186
14.18 3.5 6   15 10 5.75 11.5 12.5 0-غایب 13 12.5 13.25 87110338
                          88109799
18.04 2.81 6 +0.8 19 19 17.75 17.5 18.5 20 20.75 19 17 87100956
20.53 4.63 6 +1.25 19.5 19 16.75 21 19 18.25 20 18.5 21 87104325

 

مهلت تحویل گزارش کار آزمایش ها گروه 2

9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره آزمایش
91-03-03 91-02-27 91-02-20 91-02-13 91-01-30 91-01-23 91-01-16 90-12-24 90-12-17 موعد تحویل
May 23 May 16 May 09 May 02 April 18 April 11 April 04 March 14 March 07 2012

قوانین قوانین

می توانید جزوه مربوط به درس را از انتشارات دانشکده دریافت نمایید و یا آن را از همین وبسایت دانلود کنید

قوانین آزمایشگاه

قبل از شروع هر جلسه، تمامی دانشجویان موظفند «دستور کار آزمایش» مربوط به آن جلسه را مطالعه نمایند. حین انجام آزمایش، دستیار آموزشی سوالاتی در مورد «دستور کار آزمایش» و «گزارش کار جلسه قبل» خواهد پرسید که نتیجه آن، قسمتی از نمره نهایی شما در این درس خواهد بود

ابتدای کلاس، دستور آزمایش ارائه می شود. در این زمان می توانید سوالات و ابهامات خود در مورد آزمایش را بپرسید. حضور همه دانشجویان هنگام ارائه الزامی است

دانشجویان هر گروه، در تیم های ۲ یا ۳ نفره (بسته به نظر دستیار آزمایشگاه) کار می کنند

در هر جلسه، یک آزمایش از دستور کار را انجام می دهیم، همه تیم ها یک نوع آزمایش را انجام می دهند

هر تیم کافی ست تنها «یک» گزارش کار تحویل بدهند

بارم بندی گزارش هر آزمایش در وبسایت مشخص شده است

گزارش هر آزمایش از ۲۰ نمره تصحیح می شود که برای ارائه آن، یک هفته فرصت دارید. به ازای هر روز تحویل دیرتر از موعد یک نمره از شما کسر خواهد شد (تا حداکثر ۷ نمره)ه

اولین گزارشی که به دستیار آموزشی ارائه شود، تصحیح خواهد شد، بنابراین بایستی کل گزارش را یکجا تحویل دهید

درصورتی که گزارش خود را ایمیل می زنید، همان ایمیل تصحیح خواهد شد. ایمیل گزارش کار، تنها به صورت « یک » فایل «پی دی اف» قابل قبول است

هر قسمتی از گزارش که برای دستیار آموزشی خوانا نباشد (چه به صورت کاغذی و چه ایمیل) نمره نخواهد گرفت

کپی کردن از گزارش های ترم های قبل و دادن گزارش کار به دیگران به قصد کپی، ممنوع است

حضور همه دانشجویان هنگام ارائه مفاهیم و شرح آزمایش الزامی است. از آنجایی که ارائه ابتدای جلسه برگزار می شود، تاخیر نمره منفی خواهد داشت

پس از ارائه شما آزاد هستید که از آزمایشگاه خارج شوید و بازگردید، اما بایستی تا انتهای زمان کلاس، آزمایش خود را به طور کامل انجام دهید

در صورتی که نتوانستید در یک جلسه حضور پیدا کنید بایستی در جلسه ای دیگر آزمایش مربوطه را انجام دهید و داده های خام را به دستیار همان کلاس تحویل دهید در غیر اینصورت نمره گزارش کار آن آزمایش را دریافت نخواهید کرد (در صورتی که هم تیمی شما گزارش کار تحویل می دهد، نیازی به نوشتن گزارش کار نیست)ه

اگر اعضای یک تیم، هیچ کدام نتوانند در جلسه حضور پیدا کنند، در صورتی که خوش شانس باشند می توانند از جلسات اضافی آخر ترم استفاده کنند. در غیر اینصورت نمره آزمایش را از دست می دهند

در هر صورت، اگر غیبت شما موجه نباشد به ازای هر غیبت یک نمره از نمره نهایی شما کسر خواهد شد

 

نمره این آزمایشگاه به صورت زیر بارم بندی شده است

همه گزارش کارها

9

نمره

حضور در آزمایشگاه و انجام آزمایش ها و پاسخ به سوالات شفاهی

6

نمره

ارائه مفاهیم و شرح آزمایش ها حداکثر +1 نمره اضافی و حداقل -1 نمره
امتحان نهایی

5

نمره مجموع شفاهی و کتبی

پاسخ به سوالات ویژه +0.25

 

 

برای ارائه مفاهیم و شرح آزمایش به نکات زیر توجه کنید

برای ارائه حدود ۳۰ دقیقه وقت دارید

نیمی از نمره ارائه مربوط به پاورپوینت است، در این صورت خوب است موارد زیر را در نظر بگیرید

خوب است پاورپوینت شما دوطرفه (اینتراکتیو) باشد. می توانید چند سوال کوچک هنگام ارائه از دانشجویان بپرسید. سعی کنید دانشجویان را در ارائه سهیم کنید          

خوب است پاورپوینت شما جذاب باشد. با انتخاب عکس های مناسب و سناریوی شفاف می توانید مانع از خستگی مخاطبین بشوید          

 تا حد امکان از قرار دادن جزئیات فرمول ها در پاورپوینت خودداری کنید          

سعی کنید نحوه برخورد با مسئله و نتیجه فرمول ها را بیاورید و بیشتر بر جنبه های مفهومی تاکید کنید          

تنها جملات کلیدی را بیان کنید و از قرار دادن نوشته های طولانی در پاورپوینت خودداری کنید          

 

برای ارائه می توانید از پاورپوینت های موجود در وبسایت (قسمت رسانه آزاد) استفاده کنید. در هر صورت بایستی به پاورپوینت خود مسلط باشید

پاورپوینت شما در وبسایت آپلود خواهد شد، تنها در صورتی که «رسانه آزاد» باشد. در ادامه یک قالب برای صفحه ابتدایی پاورپوینت آزاد می بینید(دیگر خوصیات پاورپوینت مثل فونت و تم به سلیقه شما بستگی دارد)ه

به نام خدا

آزمایشگاه الکترونیک 1

آزمایش فیلترهای بالا گذر

 

احمد احمدی

1390/12/29

 

 

رسانه آزاد، استفاده از این رسانه برای همه آزاد می باشد

 

موفق باشید

دستیاران آموزشی

بارم بندی گزارش ها بارم بندی گزارش ها

بارم بندی گزارش ها

بارم بندی آز ۹ بارم بندی آز ۸ بارم بندی آز ۷ بارم بندی آز ۶ بارم بندی آز ۵ بارم بندی آز ۴ بارم بندی آز ۳ بارم بندی آز ۲ بارم بندی آز ۱
آزمایش اول جدول قسمت الف قسمت 1 قسمت 1 رسم نمودار جدول بایاس مستقیم قسمت ۱- الف قسمت ۱ قسمت ۱
نمودار ۰ نقطه کار جدول ها (6 جدول) 1 3 جدول ۱و۲ جدول شکل ها ۲
۲ نمودار 1.5 9     ۱ ۴ قسمت ۲
  ۵   نمودار ها جدول 1 منحنی نمودار و فرکانس قطع دو نمودار

توجیه دو شکل وعلت تفاوت بین ۲۵۰ و ۱۵کیلو

۲
آزمایش دوم جدول قسمت ب قسمت 2 2 3.5 1 ۱ ۲ قسمت ۳
زمان سنجی اول ۰ رسم خط بار       رابطه فرکانس نیم قدرت و نمودار   بدست آوردن راکتانس سلف
۱ نمودار 1.5 قسمت 2 جدول 2 جدول بایاس معکوس ۰.۵ قسمت ۲ ۶
زمان سنجی دوم ۵   رسم منحنی 3.5 1.5 تعبیرعناصر فیلتر اندازه گیری ثابت زمانی خطا
۱     2.5     ۰.۵ ۱ ۲
  سوال ۱   تفسیر منحنی جدول 3 جدول دیود زنر محاسبه فرکانس نیمقدرت و مقایسه مقایسه با محاسبه بدست آوردن راکتانس خازن
آزمایش سوم ۳ قسمت 3 1.5 6 4 ۱ ۱ ۳
نمودار سوال ۲ 1         سوال آخر این قسمت خطا
۳ ۳   سوالات سوالات منحنی قسمت۱-ب ۱ ۱
    قسمت 4 سوال 1 سوال 1 1 جدول قسمت ۳  
آزمایش چهارم قسمت ج تعیین نقطه کار 2 1.5   ۱ جدول قسمت ۴
۰ سوال ۱ 1.5 سوال 2 سوال 2 قسمت 5 نمودار ۲ فرکانس تشدید و شکل ها
  ۳ تفسیر 3 1.5 1.5 ۱ خازن نانویی ۲
سوالات سوال ۲ 1   سوال 3   محاسبه فرکانس نیم قدرت ۱ تغییر شکل با تریگر
سوال ۱ ۱   جمع 3 قسمت 6 ۱(امتیازی) مقاومت بحرانی و مقایسه با محاسبه ۲
۱   قسمت 5 20   1.5 مقایسه با آزمایش ۳  
سوال ۲ جمع ضریب تقویت   جمع   ۰.۵(امتیازی)   جمع
۱ ۲۰ 1.5 تمیزی گزارش 20 قسمت 7 توضیح فیلتر قسمت ۴ ۲۰
سوال ۳   تفسیراز نمودار 1+   رسم ۱ عملیات ریاضی  
۲ تمیزی گزارش 0.5   تمیزی گزارش 1   ۴ تمیزی گزارش
سوال ۴ 1+   هر روز تاخیر +1 مقایسه قسمت۱-ج به دست آوردن خودالقایی و مقایسه 1+
۲   قسمت 6 -1   0.5 تعیین فیلترها ۱  
سوال ۵ هر روز تاخیر 0   هر روز تاخیر نعیین ولتاژ ۱   هر روز تاخیر
۲     -1 1   جمع -1
سوال ۶   قسمت 7       قسمت ۲ ۲۰  
۱   جدول     سوال 1 جدول    
سوال ۷   4     1 ۱ تمیزی گزارش  
۲   رسم منحنی       منحنی 1+  
سوال ۸   1     سوال 2 ۰.۵    
۱   پهنای باند ونیمقدرت     1 شرح کار عناصر سازنده هر روز تاخیر  
سوال ۹   0.5       ۱ -1  
۱         سوال 3 تعیین فرکانس نیم قدرت    
سوال ۱۰   قسمت 8     1 ۰.۵    
۰   ولتاژ            
    0.5     سوال 4 قسمت ۳    
جمع   تفسیر     1 جدول    
۲۰   0.5       ۱    
          جمع رسم منحنی    
تمیزی گزارش   سوالات     20 ۰.۵    
1+   سوال1       شرح کار عناصر    
    1     تمیزی گزارش ۱    
هر روز تاخیر   سوال 2     +1      
  1       قسمت ۴    
    سوال 3     هر روز تاخیر تعبیر موج خروجی    
    1     -1 ۰.۵    
    سوال 4       انتگرال گیر بودن RwC    
    1       ۰.۵    
    سوال 5       Arctan RwC    
    1       ۰.۵    
            موج مربعی    
    جمع       ۰.۵    
    20       تعبیر موج مربعی    
            ۰.۵    
    تمیزی گزارش            
    1+       قسمت ۵    
            موج سینوسی و تعبیر آن    
    هر روز تاخیر       ۱.۵    
          موج مربعی و تعبیر آن    
            ۱.۵    
            پیدا کردن مقدار RwC    
            ۰.۵    
                 
            جمع    
            ۲۰    
                 
            تمیزی گزارش    
               
                 
            هر روز تاخیر