Web Content Display Web Content Display

.قابل توجه دانشجویان فیزیک 1

نمرات پایان ترم و تمرین درس فیزیک 1 در قسمت نمرات سایت فوق اعلام شده است در صورت هرگونه اعتراض شما می توانید از روز شنبه مورخ 7 بهمن ماه در قسمت تجدیدنظراعتراض وارد نمایید.

دفتر فیزیک پایه 4/11/96

Web Content Display Web Content Display

 .

 

 

اطلاعیه ها اطلاعیه ها