Web Content Display Web Content Display

قابل توجه دانشجویان درس فیزیک 1

دانشجویان درس فیزیک 1 که بیش از 4 جلسه در کــلاس درس غیبــت نمایند از انها امتحان گرفته نخواهد شد و نمره صفر برای آنـــها منــظور می گردد.

 

دفتر فیزیک پایه

1398/01/18

اطلاعیه ها اطلاعیه ها