Web Content Display Web Content Display

قابل توجه دانشجویان فیزیک 1 نیمسال اول 97-98

نمرات امتحان میان ترم فیزیک 1 در قسمت نمرات سایت فوق اعلام شده در صورت داشتن اعتراض شما از امروز مورخ 97/09/13 تا ساعت 15 روز دوشنبه 97/09/19 زمان دارید تا نسبت به اعلام اعتراض خود در قسمت تجدید نظر سایت فوق اقدام نمایید و زمان اعلام اعتراض به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد .و حتماً شماره صندلی که در لیست نمرات اعلام شده را در فرم اعتراض اعلام نمایید اعتراض بدون شماره صندلی به هیچ عنوان بررسی نخواهد شد  .

دفتر فیزیک پایه

1397/09/13

اطلاعیه ها اطلاعیه ها