Web Content Display Web Content Display

قابل توجه دانشجویان درس فیزیک 2

نمرات میان ترم فیزیک 2 در سایت قسمت نمرات اعلام شده شما از امروز شنبه مورخ 1398/02/07 تا روز شنبه ساعت 8 صبح مورخ 1398/02/14 جهت اعتراض نسبت به نمرات خود با توجه به پاسخنامه که در سایت اعلام شده زمان دارید پس از تاریخ فوق به هیچ عنوان اعتراضی پذیرفته نخواهد شد لازم به توضیح است تمام فیلد های صفحه اعتراض را پر نمایید و شماره صندلی دانشکده را نیز در قسمت شماره صندلی اعلام نمایید اعتراض بدون شماره صندلی بررسی نخواهد شد 

تذکر: در اعتراضهای ارسالی شماره صندلی دانشکده باید وارد شود نه شماره صندلی محل امتحان خواهشمند است دقت کنید..

 

دفتر فیزیک پایه

1398/02/07

Web Content Display Web Content Display

قابل توجه دانشجویان فیزیک 2 نیمسال دوم 97-98

امتحان میان ترم فیزیک 2 از روز چهارشنبه 1398/02/04 به روزپنجشنبه مورخ 1398/02/05 ساعت 9 صبح تغییر پیدا کرده و در محل تالارها می باشد دانشجویان گرامی 15 دقیقه قبل از شروع امتحان در محل تالارها حضور یابند، مباحث امتحان از ابتدای فصل 21 تا پایان فصل 27 می باشد  .

دفتر فیزیک پایه

1398/01/24

Web Content Display Web Content Display

(نحوه تقسیم بندی نمره درس فیزیک 2  (نیمسال دوم 98-97

میان ترم : 6 نمره

پایان ترم : 10 نمره 

تمرین : 4 نمره 

Web Content Display Web Content Display

 لينك كمكي درس فيزيك 2

مربوط به نيمسال اول سال 93-92

Lecture1

Lecture 2 لینک به دانشگاه ام . ای . تی 

Lecture 3

Lecture 4

Lecture 5

Lecture6

Lecture7

Lecture8

Lecture9

Lecture10

Lecture11, 12