Web Content Display Web Content Display

قابل توجه دانشجویان درس فیزیک 2

 

روز شنبه مورخ 1397/09/10 کلاس درس فیزیک 2 تشکیل نخواهد شد و جبرانی این کلاس در هفته جبرانی در پایان ترم انجام می شود .

 

1397/09/05

حضور در کلاسهای تمرین الزامی می باشد و درجلسات تمرین کوئیز اعلام نشده گرفته خواهد شد و اگر فردی بیش از نصف +1 کوئیزها را غایب باشد نمره تمرین برای ایشان صفر منظور میشود.

 

تذکر: غیبت مکرر در کلاس درس و تمرین ممکن است موجب حذف درس گردد

 

دفتر فیزیک پایه

1397/08/05

Web Content Display Web Content Display

قابل توجه دانشجویان درس فیزیک 2  نیمسال اول 97-98

کلاسهای تمرین از روز شنبه مورخ 1397/07/07 آغاز خواهد شد برنامه کلاسهای تمرین در سایت فوق اعلام خواهد شد . 

امتحان میان ترم درس فیزیک 2 از ابتدای فصل 21 تا پایان فصل 26 روز پنج شنبه مورخ 1397/09/01 ساعت 14 در محل تالارها برگزار خواهد شد .  .

 

 

دفتر فیزیک پایه

1397/06/24

Web Content Display Web Content Display

(نحوه تقسیم بندی نمره درس فیزیک 2  (نیمسال اول 97-96

میان ترم : 6 نمره

پایان ترم : 10 نمره 

تمرین : 4 نمره 

Web Content Display Web Content Display

 لينك كمكي درس فيزيك 2

مربوط به نيمسال اول سال 93-92

Lecture1

Lecture 2 لینک به دانشگاه ام . ای . تی 

Lecture 3

Lecture 4

Lecture 5

Lecture6

Lecture7

Lecture8

Lecture9

Lecture10

Lecture11, 12