Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

قابل توجه دانشجویان فیزیک 2 نیمسال دوم 97-98

امتحان میان ترم فیزیک 2 از روز چهارشنبه 1398/02/04 به روزپنجشنبه مورخ 1398/02/05 ساعت 9 صبح تغییر پیدا کرده و در محل تالارها می باشد دانشجویان گرامی 15 دقیقه قبل از شروع امتحان در محل تالارها حضور یابند، مباحث امتحان از ابتدای فصل 21 تا پایان فصل 27 می باشد  .

دفتر فیزیک پایه

1398/01/24

Web Content Display Web Content Display

(نحوه تقسیم بندی نمره درس فیزیک 2  (نیمسال دوم 98-97

میان ترم : 6 نمره

پایان ترم : 10 نمره 

تمرین : 4 نمره 

Web Content Display Web Content Display

 لينك كمكي درس فيزيك 2

مربوط به نيمسال اول سال 93-92

Lecture1

Lecture 2 لینک به دانشگاه ام . ای . تی 

Lecture 3

Lecture 4

Lecture 5

Lecture6

Lecture7

Lecture8

Lecture9

Lecture10

Lecture11, 12