Web Content Display Web Content Display

قابل توجه دانشجویان فیزیک 2

امتحان میان ترم فیزیک 2 روز پنج شنبه مورخ 1397/01/30 ساعت 9 صبح در محل تالارها می باشد فصول امتحان از ابتدای فصل21 تا پایان فصل 27 بوده خواهشمند است 15 دقیقه قبل از شروع امتحان در محل حضور یابید .

 

دفتر فیزیک پایه  

Web Content Display Web Content Display

(نحوه تقسیم بندی نمره درس فیزیک 2  (نیمسال اول 97-96

میان ترم : 6 نمره

پایان ترم : 10 نمره 

تمرین : 4 نمره 

Web Content Display Web Content Display

 لينك كمكي درس فيزيك 2

مربوط به نيمسال اول سال 93-92

Lecture1

Lecture 2 لینک به دانشگاه ام . ای . تی 

Lecture 3

Lecture 4

Lecture 5

Lecture6

Lecture7

Lecture8

Lecture9

Lecture10

Lecture11, 12