Web Content Display Web Content Display

 

فیزیک۲ – نیمسال اول (پاییز) ۱۳۹۶

 

نمره کل این درس بر مبنای ۵۰ درصد امتحان نهایی، ۳۰ درصد امتحان میانترم و ۲۰ درصد کلاس تمرین است.

نمره تمرین در دو بخش دو نمره‌ای در مجموع ۴ (چهار) نمره است.

درصورتیکه در بخش دوم (پس از میانترم) نمره تمرین خود اشتباهی مشاهده میکنید، بصورت کتبی تا آخر وقت اداری چهارشنبه ۴ بهمن به دفتر فیزیک پایه (دانشکده فیزیک) اطلاع دهید.

با توجه به پاسخ سوالهای امتحان نهایی، اگر تصور میکنید که موردی از پاسخهای امتحان نهایی نیاز به بازبینی دارد، فقط بصورت کتبی تا آخر وقت اداری چهارشنبه ۴ بهمن به دفتر فیزیک پایه (دانشکده فیزیک) اطلاع دهید.

درخواست بازبینی صرفاً با فرمهایی که دفتر فیزیک پایه در اختیار شما میگذارد بررسی میشود.

به درخواستهایی که با ایمیل ارسال شوند پاسخ داده نمیشود.

 

در لیست نمرات ردیفهایی که رنگی شده‌اند در امتحان نهایی غایب بوده‌اند.

 

 

نمره کل و امتحان نهایی

پاسخ امتحان نهایی

امتحان نهایی


Web Content Display Web Content Display

(نحوه تقسیم بندی نمره درس فیزیک 2  (نیمسال اول 97-96

میان ترم : 6 نمره

پایان ترم : 10 نمره 

تمرین : 4 نمره 

Web Content Display Web Content Display

 لينك كمكي درس فيزيك 2

مربوط به نيمسال اول سال 93-92

Lecture1

Lecture 2 لینک به دانشگاه ام . ای . تی 

Lecture 3

Lecture 4

Lecture 5

Lecture6

Lecture7

Lecture8

Lecture9

Lecture10

Lecture11, 12