Web Content Display Web Content Display

قابل توجه دانشجویان درس فیزیک 2 

نیمسال اول 96-97

نمرات امتحان میان ترم فیزیک 2 در قسمت نمرات سایت فوق اعلام شده در صورت داشتن هر گونه اعتراض در قسمت تجدید نظر سایت فوق اعتراض خود را اعلام نمایید شما نهایتاً می توانید به 2 سوال اعتراض نمایید .

از امروز مورخ 1396/08/20 تا روز سه شنبه مورخ 1396/08/23 جهت اعتراض زمان دارید پس از تاریخ فوق هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد لازم به ذکر است نمرات تمرین وارد شده در لیست نمرات را کنترل کنید چنانچه تناقضی با نمرات اعلام شده از طرف دستیاران وجود داشت به دفتر فیزیک پایه اعلام نمایید .

دفتر فیزیک پایه 

1396/08/20

Web Content Display Web Content Display

(نحوه تقسیم بندی نمره درس فیزیک 2  (نیمسال اول 97-96

میان ترم : 6 نمره

پایان ترم : 10 نمره 

تمرین : 4 نمره 

Web Content Display Web Content Display

 لينك كمكي درس فيزيك 2

مربوط به نيمسال اول سال 93-92

Lecture1

Lecture 2 لینک به دانشگاه ام . ای . تی 

Lecture 3

Lecture 4

Lecture 5

Lecture6

Lecture7

Lecture8

Lecture9

Lecture10

Lecture11, 12