مسائل ایمنی مربوط به زلزله مسائل ایمنی مربوط به زلزله

در این آزمایشگاه حتی المقدور مسائل ایمنی برای پیشگیری از وقوع حادثه هنگام زلزله پیش بینی شده است. از جمله
تمام طبقات کابینت ها دارای لبه برآمده هستند تا مانع سر خوردن اجسام از بالای کابینت هنگام زلزله گردند.
روی تمام شیشه های کابینت ها، از داخل برچسب شفاف کشیده شده تا هنگام شکسته شدن، خورده های شیشه روی سر افراد درون آزمایشگاه نریزد.
هیچ جسمی بالای کابینت ها قرار ندارد. زیرا هنگام زلزله، امکان سقوط آن ها روی سر افراد وجود دارد.

مسائل ایمنی مربوط به برق گرفتگی مسائل ایمنی مربوط به برق گرفتگی

مسئول آزمایشگاه موظف است تمامی پریزها را به سیم "ارت" مجهز نماید.
دانشجویان هنگام کار با وسایل الکترونیکی بایستی از اتصال سیم ارت اطمینان حاصل نمایند.
هنگام کار با ولتاژ بالا، مراقب باشید

مسائل ایمنی مربوط به آتش سوزی مسائل ایمنی مربوط به آتش سوزی

کنار درب ورودی، یک عدد کپسول آتش خاموش کن قرار دارد.
اطراف این کپسول همیشه بایستی خالی باشد تا به راحتی بتوان به آن دسترسی پیدا کرد.
برای افزایش ایمنی، کپسول آتش نشانی سالانه یک بار توسط دانشگاه جمع آوری می شود و کپسول چک شده جایگزین می گردد.
در صورت بروز آتش سوزی و استفاده از کپسول، بایستی برای شارژ مجدد آن اقدام کرد.
تمامی دانشجویان در آزمایشگاه موظف اند نحوه کار با کپسول را که روی آن قید شده است، فرا گیرند. بسته به نوع کپسول، هر کپسولی ممکن است شیوه کار مخصوص خود را داشته باشد، بنابراین با تعویض سالانه کپسول، بایستی نحوه کار آن را دوباره مطالعه نمود.