1390 سال 1390 سال

سلام

از درس خسته شدی؟ یه کم تنوع می خوای؟ فوق برنامه رو امتحان کن!

نکته: فوق برنامه با شورای صنفی فرق میکنه... البته هر دوتاشون خوبن  :)

گروپ زیر درست شده تا توش در مورد فوق برنامه حرف بزنیم
http://groups.google.com/group/fogh-e-barname


اعضای شورای مرکزی فوق برنامه
سبا پارسا (دبیر)
آروین فاطمی
رامیار خلیلی
یاسمن فریدونی
محمد صادق فیض (مسئول مالی، مسئول وبسایت فوق برنامه)


برای ارتباط با ما می تونی از ایمیل های زیر استفاده کنی
sbparsa (at) gmail (dot) com

sadegh.feiz (at) gmail (dot) com