در مورد ما در مورد ما

مرام هایی که ما به آن ها پایبندیم

- در دانشکده فیزیک و در فوق برنامه هر کسی در بیان اندیشه خود آزاد است و سعی داریم تا تصمیم گیری هایی که به همه دانشکده مربوط می شود به صورت مشورتی باشد، همچنین در هر تصمیم گیری، حقوق همه دانشجویان در نظر گرفته می شود.

- شورای مرکزی برنامه هایی که به همه دانشکده مربوط می شود را برگزار می نماید، از این رو تصمیم گیری برای برنامه هایی از قبیل جشن ورودی ها و روز فیزیک بر عهده آن شوراست. شورای مرکزی می تواند بنا به صلاحدید خود برگزاری این برنامه ها را به دیگران واگذار نماید.

- شورای مرکزی وظیفه دارد امور مالی مربوط به امور فوق برنامه را در حد توان خود پشتیبانی نماید. این امور شامل نقد کردن فاکتورها و حقوق دانشجویی (کار دانشجویی) می باشد

- در امور فوق برنامه فیزیک، اصل بر شفاف سازی و اشتراک اطلاعات مرتبط با فوق برنامه است. از این رو تصمیمات فوق برنامه ای با اطلاع دانشجویان صورت می گیرد و همچنین جزئیات امور مالی فوق برنامه در معرض دید همه دانشجویان است

- اعضای شورای مرکزی فوق برنامه فیزیک، ابتدای ترم های زوج با رای دانشجویان دانشکده فیزیک انتخاب می شوند

- دبیر شورای مرکزی فوق برنامه فیزیک، مسئولیت همه ی برنامه های « فوق برنامه ای » که در دانشکده فیزیک برگزار می شود را بر عهده دارد، از این رو ممکن است بنا به صلاحدید خود نظراتی در مورد نحوه برگزاری برنامه ها به دانشجویان بدهد

- همه برنامه های فوق برنامه فیزیک زیر نظر معاون دانشجویی دانشکده فیزیک برگزار می شود